Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางส้มซ่า เจนจบ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองช่าง เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้จัดทำโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางส้มซ่า  เจนจบ  หมู่ที่ 8
ชุมชนย่อยโนนใน  ตำบลลานกระบือ   อำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร  งบประมาณทั้งสิ้น  829,000 บาท
ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2556
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556
และส่งงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
คณะกรรมการนัดตรวจงานจ้างในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เวลา 10.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา 14.57 น. โดย คุณ มนัสชนก อ่อนศรี

ผู้เข้าชม 356 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555