Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
กิจกรรมงานวันอาเซียน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือจัดโครงการวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศต่างสมาชิกอาเซียน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ทางโรงเรียนได้จัดโครงการวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยมีนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เป็นประธานเปิดโครงการ
สืบเนื่องจากกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับตามกฎหมายในบรรดาประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก ทางโรงเรียนเทศบาลลานกระบือจึงได้จัดโครงการวันอาเซียนขึ้น ตอบสนองต่อโอกาสความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นแนวทางในการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางอาเซียน
โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 10 ฐาน ได้แก่ฐานประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน  เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำนวน 188 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน บรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเป็นไอย่างสนุกสนาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 10.39 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 442 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555