Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
สทท 11 พิษณุโลก เชิญนายกเทศบาลตำบลลานกระบือสัมภาษณ์ ในรายการแขกรับเชิญ "โครงการหน้าบ้านน่ามอง"  
 

จากที่เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้จัดทำโครงการหน้าบ้านน่ามอง ปี 2553 และ ปี 2554 จนเป็นผลสำเร็จ ประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนมีความปลอดภัย สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ประชาชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย  ซึ่งจากการส่งชุมชนโนนในหมู่ที่ 8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าประกวดโครงการถนนปลอดภัย ของสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งจากประเด็นการพัฒนางานตามโครงการดังกล่าวทำให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และสื่อมวลชนเกิดความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่ห้องบันทึกเทปรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท พิษณุโลก นางสาวสินีนาถ ธนะไชย ผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญ ได้เชิญนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ บันทึกเทปรายการแขกรับเชิญ เกี่ยวกับโครงการหน้าบ้านน่ามอง ของเทศบาลตำบลลานกระบือ เพื่อนำไปเผยแพร่ทาง สทท 11 พิษณุโลกต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 847 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555