Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
ดูงาน สสส. อบต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลลานกระบือ ภายใต้การนำของนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ ได้มอบหมายให้นายธีรชน สุขประเสริฐ์ รองปลัดเทศบาลได้นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานกระบือ ผู้นำชุมชน จำนวน 16 คน เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายสานใจสู่ตำบลสุขภาวะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสำรวม กุดสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ สสส อาทิ โครงการเพื่อนพึ่งพา ซึ่งดำเนินโครงการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. โครงการชุมชนพอเพียง บ้านห้วยพรหม โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว เช่น มอนทาน่าฟาร์ม ฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว ผาเก็บตะวัน ของฝากบ้านบุไทร และการบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์
สำหรับโครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายสานใจสู่ตำบลสุขภาวะ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความรักสามัคคี มีทุนในสังคม เป็นชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่มภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน  ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิด มีแนวปฏิบัติ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเทศบาลตำบลลานกระบือ เพื่อให้มีศักยภาพแหล่งเรียนรู้ มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงในอาชีพ สังคมปลอดจากอบายมุข ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุดและเป็นสังคมชุมชนตำบลน่าอยู่ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2556 เวลา 10.37 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 1148 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555