หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีง [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ออกพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบปร [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศขายทอดตลาดขยะที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Wa [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 56 
ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบั [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้ [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรั [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2 [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพและหมดความจำเ [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายก [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 98 
ฐานข้อมูลตลาดในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลลานกระบือ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 

 
ประกาศขายทอดตลาดขยะที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Wa [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-289-5934
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป ระบบจองคิวออนไลน์ ระบบสอบถามการชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
     
 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  

 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารพื้นบ้าน)  

 
 
การขอจัดตลาดนัดเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลลานกระบือ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 156  ตอบ 5  
ที่พักคนงานก่อสร้างข้างร้านยอดหมูกระทะเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนเวลาค่ำคืนทุกคืน (2 ก.ค. 2563)    อ่าน 192  ตอบ 4  
แก้ไขซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 110  ตอบ 0  
 

 
กพ 0023.5/5162 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 10)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2703 ยกเลิกและแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น ประจำปี 2564 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (ดู : 40) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2714 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ดู : 11)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2713 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม (ดู : 10)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2716 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (ดู : 13) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2705 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 9)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2702 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ดู : 12)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2701 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 13)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2699 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (ดู : 12)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2698 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 8)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2697 ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 282 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2651 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 7)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 5050 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ดู : 5)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2653 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 5)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2652 แนวทางการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว2657 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 16) [ แนบ1 ]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2638 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 16)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2639 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ดู : 6)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2612 ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 (ดู : 4)  [ 7 มิ.ย. 2564 ]    
 

 


จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเ [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) หมาย [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนา [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับนักเรียนตามโครง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับนักเรียนตามโครง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับนักเรียนตามโครง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับนักเรียน ภาคเรี [ 1 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล [ 13 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สา [ 13 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สา [ 25 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล [ 25 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 18 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 28 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเห [ 20 เม.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
ขอเชิญ  ประชาชน  /  เจ้าหน้าที่  ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบล ลานกระบือ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 
 
     
 
  สำหรับประชาชน   สำหรับเจ้าหน้าที่