หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเป [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานกระบือ [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 22 
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 23 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
เทศบาลตำบลไทรงาม ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 53 
เทศบาลตำบลท่าพุทรา ประกาศรับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพ [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 24 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 53 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 4 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-289-5934
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 
 
E-Service
 
ขอรับบริการออนไลน์ ระบบจองคิวออนไลน์ ระบบสอบถามการชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
     
 
 


วัดแก้วสุริย์ฉาย [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  

 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารพื้นบ้าน)

 
 
ร้องเรียนต้นไม้ วัชพืช พืชผัก รุกล้ำทางเดินรถ (2 ต.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0  
ทิ้งขยะไม่ได้ (26 ม.ค. 2566)    อ่าน 6063  ตอบ 7  
ปัญหาครูกับนักเรียน (16 มิ.ย. 2565)    อ่าน 756  ตอบ 2  
 

 
กพ 0023.3/ว 597 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 (ดู : 0)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 4978 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ดู : 6)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ0023.3/ว596 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (ดู : 0)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 598 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ดู : 0)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 15) [ แนบ1 ]  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 4976 การจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ดู : 8)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.2/ว 4955 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 3)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 4916 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ (ดู : 11)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 4917 ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 4901 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ดู : 6)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4891 การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแสนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4900 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 (ดู : 2) [ แนบ1 ]  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4890 การเผยแฟร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย (ดู : 0)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ 9109 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ (ดู : 7)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4854 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดู : 0)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4853 การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกรทรวงมหาดไทย (ดู : 0)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4851 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน (Geo-social Map) (ดู : 0)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 591 ประชาสัมพันธฺเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตการเพื่อโณงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4852 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (ดู : 0)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว4867 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 11)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
 

 


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ 29 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนย่อยโน [ 29 ก.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลาน [ 29 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์บริ [ 29 ก.ย. 2566 ]โ่ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2/2 [ 29 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองทุ่งเพลิง จากเทศบา [ 29 ก.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดสดถึ [ 29 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบริเวณโรงพักเก่า โร [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณพื้นที่ 30 ไร่ ชุมชนย่ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำน [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 ร [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมอส์ซิมเปิลปั๊ม จำนวน ๑ เ [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงไ [ 11 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10