หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
เทศบาลเมืองหนองปลิง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
เทศบาลตำบลบางคล้า ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
เทศบาลตำบลสากเหล็ก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
เทศบาลตำบลวังเจ้า ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
เทศบาลตำลประชาสุขสันต์ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประ [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
อบต.ไทรงาม ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑีประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
เทศบาลตำบลสากเหล็ก ประกาศรับดอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้า [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้ารา [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
เทศบาลตำบลไทรงามประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
เทศบาลนครชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรร [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 11 
เทศบาลตำบลเทพนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงา [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 12 

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบสำนักงานเ [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจร [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้าง [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-289-5934
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป ระบบจองคิวออนไลน์ ระบบสอบถามการชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
     
 
 


วัดแก้วสุริย์ฉาย

 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารพื้นบ้าน)

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (26 ม.ค. 2566)    อ่าน 5659  ตอบ 7  
ปัญหาครูกับนักเรียน (16 มิ.ย. 2565)    อ่าน 449  ตอบ 2  
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลโดนครูทุบหลังและตบหัว (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 101  ตอบ 0  
 

 
กพ 0023.4/ว 625 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 627 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 629 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 628 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 615 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 (ดู : 8)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 609 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 (ดู : 16)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 620 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 4)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 607 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 18)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 0092 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 96 แจ้งโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 20)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 95 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 17)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว532 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 0)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 487 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ดู : 2)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว488 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) (ดู : 0)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 489 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 0)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ0023.2/ว 141 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ 1 /2566 (ดู : 44)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 490 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 466 การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 465 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 464 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 10)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
 

 


จ้างออกแบบโรงจอดรถและซ่อมบำรุงรถ ภายในเทศบาลตำบลล [ 29 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉ [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(การผูกผ้าแ [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสร [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองในเขตเทศบาลตำบลลานกระบื [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกการเกษตร (รถอีแต๋น) เลขทะเบียน ฆข [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 13 รายการ [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโรงจอดรถและซ่อมบำรุงรถ ภายในเทศบาลตำบลล [ 21 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10