หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แต่งตั้งพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แต่งตั้งพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานของเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)