หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 


นายรังสรรค์ จูด้วง
ประธานสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ
 


นางพวงทอง วรรณา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญมั่น เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ
 
 


นายปัญญา แจ่มจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายดารา โชติน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสาวณัฐกานต์ โตนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายจำลอง อินเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเกรียงไกร เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายรวย มากสาคร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญมี เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายใจ บุญเคลือบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555