หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
ฝึกอบรมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อเช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณพศ 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลานกระบือแจ้งว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีรายการพบผู้ป่วยในเขตอำเภอลานกระบือ 8 ราย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จำนวน 320 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักร่วมมือแก้ไขโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดการเกิดโรคและผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.55 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555