หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
ไหว้ครู 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ทางโรงเรียนฯได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือเป็นประธาน โดยในปีนี้ไม่ได้มีพานดอกไม้ธูปเทียนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อลดปัญหาการสร้างขยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ได้ใช้ต้นทองอุไร และต้นบานบุรีสีเหลืองไหว้ครูแทน หลังจากเสร็จกิจกรรมไหว้ครูแล้วก็จะนำไปปลูกบริเวณโดยรอบอาคารเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หลังจากนั้นเด็กๆได้ทยอยเข้าแถวนำกรวยดอกไม้ไปกราบแทบเท้าของครู ต่อมาครูก็ใช้ด้ายสายสิญจน์ผูกแขนให้เด็กๆ แสดงความเป็นศิษย์ – เป็นครู เป็นการปลูกฝังประเพณีไทยที่นิยมปฏิบัติกันมาแต่สมัยโบราณให้กับบุตรหลานชาวลานกระบือ ตั้งแต่อยู่ในวัยเยาว์ เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาให้ เป็นการสอนให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ ได้เคารพครูแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่านักเรียนเป็นศิษย์ที่ดีของครู สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลลานกระบือ มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 391 คน ซึ่งโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555