หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
ประชุมประชาคมการใช้น้ำประปา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่วัดแก้วสุริย์ฉาย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร   เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้จัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร  โดยมีว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ พร้อมด้วยนายมงคล ขันเทียน  รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ   นายรังสรรค์ จูด้วง ประธานสภาเทศบาล นายธีระชน สุขประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ   สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  นำเสนอข้อมูลการใช้นำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคต่อ นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำปัญหา ความต้องการของประชาชน ที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลลานกระบือไปแก้ไข  และตอบข้อซักถามต่างๆของประชาชน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555