หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมลานทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ และ นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน“โครงการรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2562 การตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน รักษาราชการแทนที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. นายนฤตย์ เสกธีระ และนายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งเทศบาลฯได้นำเสนอนวัตกรรมและโครงการเด่น ที่มีการบริหารอย่างโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำงานในรูปแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน อาทิ เครือข่ายเมืองสุขภาพดี เครือข่ายด้านวัฒนธรรม และเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข โดยเทศบาลตำบลลานกระบือได้นำคณะกรรมลงตรวจดูพื้นที่ตามนวัตกรรมที่นำเสนอด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 10.38 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555