หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายธำรงค์ จันคง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 

 
ประชุมประชาคม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องประชุมโนนทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ มีการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน และระดับตำบลของเทศบาลตำบลลานกระบือ มีประชาชน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพ ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ กล่าวว่า ในการจัดทำแผนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลานกระบือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมการบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมประชุมรวม 14 โครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10