หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพุทรา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  
 

     ด้วยเทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)
เพื่อให้มีผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา

      ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอนให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา          
สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนมายังงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลท่าพุทรา
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๗๘-๙๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 09.10 น. โดย คุณ นุชจรี เชื้อหงษ์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10