หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายธำรงค์ จันคง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 

 
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2556  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2556
          ตามมติสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน ๔ สมัย และได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันเริ่มสมัยประชุมวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 นั้น
          บัดนี้ ใกล้จะถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556  มีกำหนด 30 วัน เพื่อให้การประชุมสภาฯในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ และผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 15.44 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 398 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10