หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 

 
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลลานกระบือ ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลานทอง สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลานทอง สำนักงานเทศบาล      ตำบลลานกระบือ นายธีระชน  สุขประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลลานกระบือ โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการการศึกษา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในที่ได้มีมติจากที่ประชุมให้คณะกรรมการการศึกษา ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานและรองประธาน โดยในที่ประชุมมีมติคัดเลือก นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ       เป็น ประธานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลลานกระบือ และนายปณิธาน จันทรเขตต์ เป็น รองประธานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลลานกระบือ จากนั้นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลลานกระบือได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) ของเทศบาลตำบล      ลานกระบือ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570 ) ของเทศบาลตำบลลานกระบือ เพื่อจะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570 ) ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 15.00 น. โดย คุณ ชัยพฤกษ์ เกิดพันธุ์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10