หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
การเขียนหนังสือราชการ [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
สรุปสาระสำคัญ ของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล [ 11 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น(คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน) [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นคู่มือสมรรถนะหลัก [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
สวัสดิการพนักงานเทศบาล [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555