หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)