หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
  สถานที่ติดต่อ กองช่าง เทศบาลตำบลลานกระบือ
    ที่อยู่ : 9/9 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
    โทรศัพท์ : 0-5576-9295 , 0-5576-9411
    โทรสาร : 0-5576-9496
 
 
การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555