หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีพอสมควร ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลาย คือมีทั้งการค้าขาย การเกษตร การอุตสาหกรรมขนาดย่อม และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติและถ่ายทอดให้แก่ ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาล นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดสำคัญได้แก่
วัดแก้วสุริย์ฉาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลานกระบือ
 
 
 
 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ จำนวน 1 แห่ง
มีคลินิกแพทย์และพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
 
  ในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือมีสนามกีฬา ดังนี้
สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 6 แห่ง
สนามฟุตบอล จำนวน 4 แห่ง
สนามตระกร้อ จำนวน 4 แห่ง
สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 4 แห่ง
สนามฟุตซอล จำนวน 1 แห่ง
สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
สนามเด็กเล่น จำนวน 9 แห่ง
 
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
  สถานศึกษาของรัฐ จำนวน 3 แห่ง คือ
  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
  โรงเรียนลานกระบือวิทยา
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง
  สถานศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
 
 
 
 
ประเพณีงานวันปีใหม่ เดือนมกราคมของทุกปี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและการเผา ข้าวหลาม
ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี จัดกิจกรรมงานขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีจัดงานวันเข้าพรรษา เดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ กวนข้าวทิพย์
ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคมของทุกปี จัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
 
 
 
 
  รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  รถยนต์ตรวจการณ์       จำนวน 1 คัน
  รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์          จำนวน 2 คัน
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน 3 เครื่อง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10