หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
     
     
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่สร้างอื่นๆ
  พัฒนาระบบจราจร
  การวางแผนจัดทำผังเมือง
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา
     
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
  การพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 
 
 
     
     
  พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
  พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
  พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 
 
 
     
     
  งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
  การควบคุมด้านมลพิษ
  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
  บำบัดและจัดการขยะ
  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
     
     
  การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10