หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายธำรงค์ จันคง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
     
     
  การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้
  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาคมในทุกด้าน
  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่
     
 
 
 
 
     
     
  พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  การก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
     
     
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10