หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
   วัดแก้วสุริย์ฉาย  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดแก้วสุริย์ฉาย
 
ที่ตั้ง : ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข้อมูล : วัดแก้วสุริย์ฉาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างเป็นวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 ชุมชนบ้านลานควายเป็นคนไทย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น ในหมู่บ้าน ได้ช่วยกันจัดหาที่ดินสร้างวัดในหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านดังกล่าวมีตายายสองคน ชื่อ ตาแก้ว นางฉาย ซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ได้ยกที่ดินประมาณ 15 ไร่ ให้สร้างวัด ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างวัด มีกุฏิ ศาลา ชาวบ้านในชุมชนจึงได้ร่วมกันตั้งชื่อวัดดังกล่าว โดยให้นำชื่อของเจ้าของที่ดินที่ยกที่ดินให้สร้างวัด คือ ตาแก้ว ยายฉาย มาตั้งเป็นชื่อวัด จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดแก้วสุริย์ฉาย” จนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 1227 ท่าน         
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555