หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้รับบริการไฟฟ้าจาก สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าลานกระบือ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร มีกำลังการผลิตรวม 10.625 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 4.2 เมกกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ เกือบทั้งหมดของเทศบาลตำบลลานกระบือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.00 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ยังมีบางส่วนที่ขยาย ตั้งบ้านเรือน ออกไปยังไม่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละประมาณ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือจำนวน 4 หมู่บ้าน 6 ชุมชนส่วนใหญ่ ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเพื่ออุปโภคบริโภคจำนวนประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ( บ้านไร่โป่งเป้า ) ตำบลลานกระบือ ทั้งหมู่บ้านใช้ระบบประปาหมู่บ้าน และบางส่วนที่ ประปายังขยายเขตไปไม่ถึงและยังไม่ได้ต่อประปาเข้าบ้านจะใช้น้ำจากบ่อบาดาล
 
 
 
 
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่จำนวน 21 ตู้ ดังนี้
  ตู้หยอดเหรียญ จำนวน 3 ตู้
  ตู้บัตร TOT การ์ด จำนวน 3 ตู้
  ตู้หยอดเหรียญและTOTการ์ด จำนวน 15 ตู้
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุชุมชน) จำนวน 1 สถานี
จำนวนหน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 5 หน่วยงาน ได้แก่
  สถานีตำรวจภูธร ลานกระบือ      
  ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ      
  สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ      
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ      
  สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ      
 
 
 
 
  น้ำมันดิบ      
  สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนป่า)
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10